pompeufisica

ACROSPORT

L’ACROSPORT  és un esport acrobàticcoreogràfic que integra tres elements fonamentals: formació de figures o piràmides corporals, acrobàcies i elements de força, i flexibilitat a més d’equilibris com a transicions entre figures. Té elements de dansa, salts i cabrioles gimnàstiques com a component coreogràfic, que li atorguen el grau d’artístic.

 

Qualitats pedagògiques

Les principals característiques que es poden destacar de l’acrosport per tal d’incloure’l en els centres educatius són:

LA CREATIVITAT  (partint dels coneixements previs dels alumnes i de les posicions del cos es poden realitzar variades formes corporals i expressives per tal de sorprendre i enriquir la resta del grup).

LA COOPERACIÓ  (ja que tots els membres del grup han de col·laborar per tal de realitzar les piràmides o figures pertinents, a més han de decidir temes de gran importància com el vestuari, la durada del muntatge, la coreografia, el maquillatge, la música…)

 

Altres aspectes fonamentals per introduir l’acrosport a les escoles:

  • Autosuperació: l’Acrosport fomenta i desperta la motivació per part de l’alumnat ja que és una activitat molt nova. Això comporta una gran superació per part dels participants.
  • Autoestima: tots els alumnes formen part directa de les activitats i això fa que qui les realitza se senti important. És necessari que el mestre utilitzi reforços positius.
  • Expressivitat: en totes les accions i moviments s’utilitza l’expressivitat, un component al qual no se li dóna molta important i és fonamental per al desenvolupament ple de l’alumne.
  • Motricitat: el moviment i la motricitat van associats. En les acrobàcies s’utilitza tant la força com l’agilitat, velocitat i fins i tot la resistència.
  • El treball mixt: afavoreix el contacte entre companys desenvolupant i millorant les relacions afectives-socials. D’aquesta manera es trenca amb les barreres o inhibicions i perjudicis entre nois i noies que es produeixen a certes edats.

 

 

Informació trobada a la wikipedia i youtube.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s